Tel: +097 742 87 61
Email: khanhpari@gmail.com
Address: Nhà 6A, Đường số 3, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM, VN
Flickr: https://www.flickr.com/photos/136078602@N06/
Facebook: https://www.facebook.com/pari.khanh
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKpTaSP_AZc0rG7gE5qCR-A